Định khoản phế liệu thu hồi nhập kho, hạch toán hàng gia công theo thông tư 200

Hạch toán doanh thu bán phế liệu
5/5 - (1 bình chọn)

Cách hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho theo thông tư 200/2014 mới nhất

Tại Việt Nam, hạch toán bán phế liệu theo Thông tư 200 nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất sử dụng nguyên vật liệu là hàng nhập khẩu như sắt thép, đồng, nhôm, inox, hợp kim, chì, thiếc, mangan.. Sau khi bán phế liệu thu hồi bằng tiền mặt về nhập kho. Rất nhiều bạn kế toán của doanh nghiệp sản xuất thắc mắc cách hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho, cách định khoản phế liệu thu hồi nhập kho, hoạch toán phế liệu thu hồi nhập kho và nhiều thắc mắc tương tự dưới đây:

hạch toán phế liệu thu hồi hạch toán phế liệu thu hồi
hạch toán bán phế liệu báo hỏng ccdc phế liệu thu hồi nhập kho
hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho xác định giá trị phế liệu thu hồi
hạch toán bán phế liệu thu tiền mặt phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính
hạch toán thu tiền bán phế liệu phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất
hạch toán phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ nhập kho
bán phế liệu hạch toán như thế nào phế liệu thu hồi nhập kho khi thanh lý tscđ
hạch toán phế liệu thu hồi từ sản xuất phế liệu thu hồi bán thu bằng tiền mặt
phế liệu thu hồi hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho
phế liệu thu hồi nhập kho giá trị phế liệu thu hồi nhập kho
phế liệu thu hồi từ sản xuất hạch toán phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ
Định khoản phế liệu thu hồi bán thu bằng tiền mặt

hạch toán hàng gia công

tài khoản phế liệu thu hồi

định khoản nhập kho thành phẩm

phế liệu thu hồi từ sản xuất nhập kho

định khoản xuất bán nguyên vật liệu

phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ

hạch toán thanh lý công cụ dụng cụ

hạch toán phế liệu thu hồi từ sản xuất

báo hỏng công cụ dụng cụ phế liệu thu hồi

kế toán nguyên vật liệu theo thông tư 200

phế liệu thu hồi nhập kho định khoản thế nào

hạch toán hàng gia công theo thông tư 200

tài khoản 511 theo thông tư 200

Hôm nay bộ phận kế toán công ty mua phế liệu Bảo Minh xin chia sẻ thông tin về cách hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho như sau:

Phế liệu thu hồi nhập kho chính là những phế liệu phát sinh trong quá trình sản xuất. Cũng có thể là ngành sản xuất của doanh nghiệp, hoặc quá trình sinh hoạt hàng ngày.

Cách hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho theo thông tư 200 Tại Thông tư 200/2014-TT-BTC kết cấu tài khoản 511 đưa thêm tiểu mục tài khoản chi tiết như sau:
Hạch toán phế liệu thu hồi
Hạch toán phế liệu thu hồi rất đơn giản

Ngoài ra, chúng ta cần tìm hiểu thêm:

 • Xác định giá trị vật tư thu hồi
  Thanh lý phế liệu hạch toán
  Xuất hóa đơn bán phế liệu
  Xuất bán phế liệu trên misa
  Tính giá thành sản phẩm có phế liệu thu hồi
  Phế liệu thu hồi nhập kho định khoản
  Phế liệu thu hồi nhập kho khi thanh lý TSCĐ
  Xác định giá trị phế liệu thu hồi
  Báo hỏng CCDC phế liệu thu hồi nhập kho
  Phế liệu thu hồi từ nguyên vật liệu chính
  Tính giá thành sản phẩm có phế liệu thu hồi
 • Tham khảo: Bảng kê thu mua phế liệu

Báo hỏng công cụ dụng cụ phế liệu thu hồi

Căn cứ vào tất cả các giá thực tế để kế toán có thể đề xuất dùng công cụ dụng cụ kế toán tiến hành tính toán và phân bổ ngay một phần giá trị của nó vào công cụ dụng cụ cho các đối tượng khác liên quan ở đầu kỳ tiến hành hạch toán phân bổ dần cho từng kỳ (tháng; quý).

Hạch toán thu tiền bán phế liệu bằng tiền mặt, định khoản phế liệu thu hồi nhập kho

Theo  đó: Khi bán phế liệu các bạn cần hạch toán như sau:
1. Hạch toán phần thu từ hoạt động bán phế liệu
Nợ TK 131, 111, 112….
            Có TK 511 (5118): Doanh thu khác
            Có  TK 333 (3331): Thuế GTGT  phải nộp nhà nước
2. Hạch toán giá vốn khi xuất phế liệu bán:
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
            Có TK 152: Phế liệu thu hồi đã nhập kho
Trong đó:
1. Nếu phế liệu thu hồi là NVL…. nhập kho thì hạch toán
Nợ TK 152…
Có TK 711…
2. Nếu bán phế liệu thu hồi
Nợ Tk 111,112,131…..
Có TK 711
Có TK 333

Phế liệu thu hồi nhập kho luôn được hạch toán theo cách đơn giản trên.

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 6 tài khoản cấp 2:

+ Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác.
+ Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,…
+ Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…
+ Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

+ Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,…

+ Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.

Phế liệu thu hồi từ thanh lý TSCĐ nhập kho

Phế liệu thu hồi từ thanh lý tscđ nhập kho để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tái dụng vốn ở các ngành nghề sản xuất. Tất cả các loại phế liệu thu hồi thanh lý tscđ nhập kho hiện đang chiếm tỷ lệ khá cao như: Giấy, nhựa, vải, máy móc, linh kiện, sắt thép, nhôm, inox, hợp kim, niken, đồng.. thường được bán cho các cơ sở tái chế có liên doanh hoặc hợp tác với các công ty môi trường.

Hôm nay công ty mua hàng thanh lý phế liệu phế liệu Bảo Minh hướng dẫn các bạn một số nghiệp vụ liên quan đến quá trình hạch toán thanh lý tài sản, trang thiết bị, tài sản cố định ở doanh nghiệp theo thông tư 200.

phế liệu thu hồi
Phế liệu thu hồi được Bảo Minh thu mua hoàn thành thủ tục theo thông tư 200.

Thanh Lý Tài Sản Đã Khấu Hao Hết Theo Quy Định

Xóa sổ tài sản, hủy hoàn toàn

 • Nợ 214: ( tổng giá trị trích khấu hao = nguyên giá tài sản)
 • Có 211: ( nguyên giá tài sản)

Doanh thu thanh lý tài sản cố định

 • Nợ 111,112,131
 • Có 711: (giá bán tài sản thanh lý chưa thuế)
 • Có 3331: (thuế GTGT thanh lý tài sản)

Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản cố định

 • Nợ 811: (chi phí phát sinh chưa thuế nếu có)
 • Nợ 133: (thế gtgt nếu có)
 • Có 111,112,331

Thanh Lý Tài Sản Cố Định Chưa Khấu Hao Hết

Xóa sổ tài sản

 • Nợ 214: ( giá trị đã trích khấu hao)
 • Có 211: ( giá trị đã trích khấu hao)
 • Nợ 811: ( giá trị còn lại của tài sản)
 • Có 211: ( giá trị còn lại của tài sản)

Doanh thu thanh lý

 • Nợ 111,112,131
 • Có 711: (giá bán tài sản thanh lý chưa thuế
 • Có 3331: (thuế GTGT thanh lý tài sản)

Chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản

 • Nợ 811: (chi phí phát sinh chưa thuế nếu có)
 • Nợ 133: (thế gtgt nếu có)
 • Có 111,112,331

Phế Liệu Thu Hồi Nhập Kho Trong Quá Trình Thanh Lý Tài Sản Cố Định

 • Nợ 152: ( trị giá phế liệu nhập kho)
 • Có 711: ( trị giá phế liệu nhập kho)

Hỗ trợ của công ty chuyên thu mua phế liệu thu hồi nhập kho Bảo Minh

Ngoài ra nếu trong quá trình định khoản phát sinh mua bán phế liệu hay muốn bán phế liệu thì xin hãy liên lạc công ty mua phế liệu Bảo Minh. Hơn 10 năm trong ngành thu mua phế liệu, hoạt động thu mua rộng khắp cả nước, hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Chúng tôi tự hào có thể thu mua phế liệu và làm thủ tục đầy đủ, đúng với luật pháp Việt nam hiện hữu.
Việc tư vấn hỗ trợ miễn phí xin liên hệ qua thông tin sau:

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU BẢO MINH

 Trụ sở chính :589 Đường số 18 – Phường Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân
 Điện thoại : 0979.637.678 hoặc 0949.193.567  (A.DƯƠNG) Hỗ trợ 24/24h
 Email : phelieubaominh@gmail.com
 Website : thumuaphelieugiacao.com.vn.

5/5 (1 Review)
error: Địa chỉ IP của bạn đã được thêm !