Mẫu phiếu thu tiền mặt mới nhất theo thông tư 107; 79; 48; 132; 133; 200

mẫu phiếu thu theo quyết định 48
5/5 - (11 bình chọn)

Trong chế độ kế toán, các khoản buộc phải thu bằng tiền mặt luôn là vấn đề được quan tâm. Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam đang áp dụng hình thức thu chi bằng tiền mặt. Vậy nên việc áp dụng đúng mẫu phiếu thu tiền mặt mới nhất là vấn đề được nhiều kế toán và chủ doanh nghiệp quan tâm

Mẫu Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt, ngoại tệ. Phiếu thu cũng là một mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó, đây là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán cùng với các mẫu Phiếu chi, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho.

Lựa chọn 1 loại phiếu thu mới và phù hợp với chế độ kế toán đương thời là việc làm bắt buộc. Sau đây, Công ty mua Phế liệu Bảo Minh xin giới thiệu tới các bạn các mẫu phiếu thu theo Thông tư sau:

 • Mẫu phiếu thu theo Thông tư 79
 • Mẫu phiếu thu theo quyết định 48
 • Mẫu phiếu thu theo Thông tư 132
 • Mẫu phiếu thu Mẫu số 01 – TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:
 • Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
 • Mẫu phiếu chi theo thông tư 200
 • Mẫu phiếu chi theo thông tư 107
 • Mẫu phiếu thu theo thông tư 133

Mẫu phiếu thu là gì?

Mẫu phiếu thu được các đơn vị hay doanh nghiệp sử dụng với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ, các khoản tiền Việt Nam hoặc tiền ngoại tệ khi nhập vào quỹ đều phải có Phiếu thu.

Phiếu thu cũng được coi là một mẫu biên nhận được sử dụng để thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ.

Phiếu thu được đóng thành quyển, ghi số của từng quyển, số của từng phiếu thu và được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

Phiếu thu

xem thêm: mẫu bảng kê 01/RTNDN thu mua phế liệu

Mục đích ghi phiếu thu là gì?

việc ghi phiếu thu nhằm xác định số tiền mặt, số ngoại tệ,… thực tế đã nhập quỹ và làm chứng từ căn cứ để thủ quỹ thu tiền, kế toán, ghi sổ quỹ ghi sổ các khoản thu có liên quan. Và mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ để nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Đối với các loại ngoại tệ dược đem về trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và được lập “ Bảng kê ngoại tệ ” đính kèm với Phiếu thu tiền.

Phương pháp và trách nhiệm ghi phiếu thu

Thứ 1: Bên góc trên bên trái của Phiếu thu tiền phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị chủa đơn vị thu.
Thức 2: Phiếu thu phải đóng thành từng quyển và ghi số từng quyển và dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi chính xác số quyển và số của từng tờ Phiếu thu. Số phiếu thu phải được đánh thứ tự liên tục trong 1 kỳ kế toán của tháng. Từng tờ Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu và ngày, tháng, năm thu tiền.
Thứ 3: Ghi rõ họ, tên và địa chỉ người nộp tiền.
Thứ 4:  Dòng “ Lý do nộp ” cần ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng, thu hồi tạm ứng.. thu tiền hàng hoá, thu tiền sản phẩm…
Thứ 5: Dòng “ Số tiền ”: Cần được ghi bằng số và cả bằng chữ số tiền nộp quỹ, có ghi rõ đơn vị tính là đồng VNĐ, hay USD …
Thứ 6:  Dòng tiếp theo ghi số lượng 1 hay nhiều chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.
Thứ 7:  Thủ quỹ sẽ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên sẽ giao cho người nộp tiền, 1 liên được lưu nơi lập phiếu.

Vào cuối ngày toàn bộ Phiếu thu tiền kèm theo chứng từ gốc sẽ được chuyển cho kế toán để kiểm tra, đối chứng và ghi vào sổ kế toán.

Mẫu phiếu thu tiếng anh

RECEIPT

No: ……………………. Account: ……………….
Date: ………………. Crsp acct: …………….

Payer: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Address: …………………………………………………………………………………………………………………………..

For: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Amount: …………………………………………………………………………………………………………………………….

In words: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Enclosure: …………………………………………………………………………………………………………. document(s)

Chief accountant
(Sign, full name)
Settlement account
(Sign, full name)
Cashier
(Sign, full name)
Payer
(Sign, full name)

Received the amount (in words):………………………………………………………………………………………………….

Date:………………………………….

Mẫu phiếu thu tiền mặt mới nhất theo Thông tư 132

mẫu phiếu thu theo thông tư 132
Phiếu thu tiền mặt theo thông tư 132

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo quyết định 48

Dưới đây là mẫu phiếu thu theo quyết định 48

mẫu phiếu thu theo quyết định 48
mẫu phiếu thu theo quyết định 48

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT-BTC:

mẫu phiếu thu 01 thông tư 133
mẫu phiếu thu 01 thông tư 133

>>> xem thêm các mẫu hợp đồng thu mua phế liệu mới nhất

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo thông tư 107

Dưới đây là hình ảnh mẫu phiếu thu theo thông tư 107 

mẫu phiếu thu thông tư 117
mẫu phiếu thu thông tư 117

Mẫu phiếu thu tiền mặt theo thông tư 200/2014/TT-BTC

phiếu thu 01 thông tư 200
phiếu thu 01 thông tư 200

>>> xem thêm: Cách hạch toán phế liệu thu hồi nhập kho theo thông tư 200

Chú ý: Liên gửi ra ngoài công ty phải đóng dấu và đầy đủ chữ kí.

Nội dung trình bày của biểu mẫu 01-TT: Phiếu thu

Chúng ta nếu đã tiếp xúc 1 lần sẽ biết nội dung trình bày của mẫu phiếu thu tiền mặt đơn giản như sau:

– “Tên đơn vị” và “địa chỉ đơn vị” được trình bày vị trí góc trên cùng bên trái của biểu mẫu.

– Ở từng Phiếu thu phải ghi “số quyển” và “số thứ tự” của từng Phiếu thu, ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu

– “Họ, tên, địa chỉ người nộp tiền” cần được ghi chính xác để tiện liên lạc khi có phát sinh sau này.

– Cần ghi rõ nội dung về “lý do nộp tiền”.

– “Ghi số tiền” và đơn vị tiền bằng số và bằng chữ

– “Ghi số lượng chứng từ gốc” đã nộp kèm theo trong Phiếu thu.

xem thêm: công ty thu mua phế liệu giá cao

Cách ghi phiếu thu tiền mặt chuẩn

Khi kế toán lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu thu, và ngày, tháng, năm lập phiếu.
– Dòng “Họ và tên người nộp tiền”: Ghi rõ họ tên người nộp tiền/ công ty nộp tiền.
– Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền/ địa chỉ công ty.
– Dòng “Lý do thu”: Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền nợ, thu tiền tạm ứng còn thừa…
– Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền thu .
– Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền đã thu.
– Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo khi thu tiền như hóa đơn, giấy rút tiền, biên bản kiểm kê, biên bản giao nhận tiền..(ghi rõ kèm theo hoá đơn số… để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Sau khi đã nhận đủ số tiền đã ghi trên phiếu thu tiền mặt, thủ quỹ hoặc người nhận tiền sẽ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng số và bằng chữ) chính xác vào Phiếu thu. Thủ quỹ sẽ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên còn lại sẽ lưu tại nơi lập phiếu. Cuối ngày thì toàn bộ biểu mẫu phiếu thu kèm theo chứng từ gốc phải chuyển cho bộ phận kế toán để kiểm tra, trình lãnh đạo kí và lưu lại vào sổ kế toán.

Xem thêm: mẫu bảng kê 01/tndn

Bán phế liệu có thu bằng tiền mặt được không?

Việc bán phế liệu thường xuyên xảy ra tình trạng khách hàng hỏi câu này. Sau đây công ty phế liệu Bảo Minh xin giải đáp thắc mắc của khách hàng như sau:

Việc phế liệu thu hồi bán thu bằng tiền mặt và cách hạch toán bán phế liệu thu tiền mặt như sau:

bán phế liệu thu tiền mặt
Bán phế liệu thu tiền mặt là 1 nhu cầu lớn của khách hàng được Bảo Minh đáp ứng

Có 2 hình thức thu tiền có thể sử dụng:

 • Thu bằng tiền mặt: Nếu nguồn nguyên liệu của công ty mua vào không có hóa đơn, khi bán không cần hóa đơn đầu ra, không cần kê khai thuế hay môi trường, hải quan.
 • Thu bằng chuyển khoản: Các nguyên liệu nhập vào đầy đủ chứng từ hóa đơn, đòi hỏi cần có đầu ra để khấu trừ thuế và cần xuất hóa đơn bán ra để làm thủ tục hải quan cũng như kê khai thuế.

Tùy theo chế độ kế toán và hình thức mua bán hàng mà công ty bạn áp dụng, bạn có thể chọn lựa cho mình loại hình bán phế liệu thu bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo ý mình. Công ty phế liệu Bảo Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong tất cả công việc kế toán liên quan tới phiếu nhập xuất, hóa đơn…

Nếu đối tác của công ty bạn có khó khăn, trục tặc về việc xuất hóa đơn, làm hỗ sơ thuế, môi trường, hải quan. Bảo Minh có thể hỗ trợ bạn miễn phí.

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU BẢO MINH

 Trụ sở chính: 589 Đường số 18 – Phường Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân – Tphcm

 Điện thoại : 0979.637.678 – 0949.193.567  (A.DƯƠNG) Hỗ trợ 24/24h

 Email : phelieubaominh@gmail.com

 Website : thumuaphelieugiacao.com.vn

5/5 (1 Review)
error: Địa chỉ IP của bạn đã được thêm !