Phế liệu tiếng anh là gì?

Phế liệu tiếng anh là gì

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, mỗi lần bán phế liệu hay làm thủ tục hải quan, môi trường thường không biết nên gọi tên và phân biệt phế liệu như thế nào.

Cùng top 10 trung tâm tiếng anh tốt tại Hà Nội định nghĩa về phế liệu nhé!

Phế liệu tiếng anh gọi là gì?

phế liệu trong tiếng Anh còn được gọi là “Scrap”

Phế liệu là tất cả những vật chất bao gồm tất cả vật liệu, hàng thải đi có thể tái chế còn sót lại từ quá trình sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm cũng như thải ra hàng tồn kho không dùng nữa.
Ví dụ như các bộ phận của các phương tiện, cá vật dụng cũ, hàng thanh lý, vật liệu xây dựng, hàng tồn kho và vật liệu dư thừa, hàng quá date, hàng lỗi…
Không giống như chất thải, phế liệu lại có giá trị tiền tệ cao, đặc biệt là kim loại khi thu hồi và vật liệu phi kim loại cũng được thu hồi về để tái chế với giá rất cao.

Phế liệu tiếng anh là gì

Xem thêm: Thu mua phế liệu giá cao tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *