Tag Archives: giá

Giá phế liệu giảm xuống thấp sẽ kéo dài đến năm 2020

giá phế liệu giảm

Giá phế liệu giảm xuống thấp sẽ kéo dài đến năm 2020 Công ty tái chế kim loại của Mỹ Schnitzer Steel dự đoán giá phế liệu kim loại màu và kim loại khác sẽ tiếp tục giảm xuống  thấp hơn sẽ tiếp tục giảm vào quý đầu tiên của năm tới. Trong nước, thị …Xem thêm >